יגאל ביטון: על הקשר בין משפחת עבו למאפייני העליה הראשונה

/
עבודת סמינריון - כיצד באו לידי ביטוי…