והעיר צפת צהלה ושמחה – תהלוכת ספר התורה במחולות בחוצות צפת שנת 2008 תשס”ח

5

תמונות