יזכר לטאב מאן דמיטבתי

זה יותר מ-100 שנה, שהאבן משמשת נושא חשוב בתולדות המושבה יסוד המעלה. את האבן חיפש בזמנו יצחק בן צבי, נשיא המדינה המנוח, בביקורו במושבה. משם עלה לבית משפחת עבו לצפת, אשר לפי הסברה, נמסרה להם האבן, ובמשך שעות ארוכות חיטט במרתף הבניין – לשווא. קיימות שתי סברות: האחת – האבן נמסרה למוזיאון ה”לובר” בפריס, והשנייה – האבן נמצאת במוזיאון הבריטי בלונדון.