187 שנים למסורת תהלוכת ספר התורה מבית עבו בצפת למירון – תש”ף 2020

תצפית למירון מבית עבו