חתימת הרב יצחק עבו, 1903

תביעת בעלות על קרקע בסג'רה, האדון יצחק עבו 1903

תביעת בעלות על קרקע בסג’רה, האדון יצחק עבו 1903

והעיר צפת צהלה ושמחה – תמונות מתהלוכת ספר התורה בשירה ובמחולות חוצות צפת 2007 תשס”ז

הצלת משמר הירדן