והעיר צפת צהלה ושמחה – תמונות מתהלוכת ספר התורה היוצאת בשירה ובמחולות בחוצות צפת 2006 תשס”ו

טקס פתיחת החגיגות בבית עבו עם שגריר צרפת בישראל ז’אן מישל קזה, תשס”ז 2007

והעיר צפת צהלה ושמחה – תמונות מתהלוכת ספר התורה בשירה ובמחולות, חוצות צפת 2008 תשס”ח