תהלוכת הוצאת ספר התורה העתיק מבית עבו למירון נמשכת השנה ה-182, 2015 תשע”ה