משפחת עבו וההתיישבות בגליל – פרק מתוך הדוקטורט של ד”ר יוסף שרביט

פרופ’ רות קרק: קרקעות ותוכניות לעיבודן בימי מונטיפיורי

יגאל ביטון: על הקשר בין משפחת עבו למאפייני העליה הראשונה

La France, l’élite rabbinique d’Algérie et la Terre Sainte au XIXème siècle -Tradition et Modernité

צפת בתקופת המנדט – היבטים חברתיים ופוליטיים, חיבור לקבלת דוקטורט מוסטפא עבאסי