בית עבו כמקום מקלט

הרב יצחק מרדכי עבו

משמר הירדן

יסוד המעלה

ראש פינה

מירון

הרב יעקב חי עבו

תחילת ההילולה דרשב”י

רעידת האדמה בצפת