ההגדה לבית עבו - Lag B’Omer and the Abbo Family Tradition of Safed


גאולת הקרקע בגליל

ההתנחלות במירון

הרב יעקב חי עבו המשיך בדרכו של אביו כגואל קרקעות וכפטרונן של מושבות הגליל.
בכל עת צרה ליהודים היו רואים את הרב הקונסול, עטוי מדי שרד, הולך אל ה"סאריה" (בית הממשלה) או רוכב אל ה"מותצרף" (מושל הפלך) שבעכו, כששני קוואסים (שומרי ראש) הולכים לפניו חגורי נשק ומפנים לו את הדרך. משטר הקפיטולציות הקנה לקונסולים הזרים השפעה רבה בתקופת השלטון העותומני, וחכם יעקב חי עבו ניצל השפעה זו לטובת היישוב היהודי. על שמו נרשמו רוב הקרקעות, שנרכשו להקמת המושבות בגליל העליון, שכן לנתינים זרים אסורה הייתה רכישת קרקע.
הוא הרחיב את הפעולה שהתחיל אביו במירון על ידי רכישת מחצית מאדמות הכפר והקים את ההתנחלות היהודית הראשונה בסביבה.


הרב הקונסול יעקב חי ורעייתו, אסתר מלכה. מימינו ה"קוואס" שומר ראשו.

©כל הזכויות שמורות,All rights reserved.