ההגדה לבית עבו - Lag B’Omer and the Abbo Family Tradition of Safed


הרב יצחק מרדכי - הקונסול השלישי לבית עבוכשנפטר יעקב חי עבו, אמור היה בנו, מאיר, להתמנות במקומו לקונסול (שכן גם אביו וגם סבו שימשו במשרה זו), אולם מהיותו צעיר לימים, עברה הכהונה לדודו (אח אביו), יצחק מרדכי, ששימש בה עד מלחמת העולם הראשונה.
כאחיו, הרב הקונסול, יעקב חי, המשיך יצחק מרדכי בפעילות ענפה להגנת זכויותיהם של תושבי צפת ושל היישובים היהודים בגליל. במיוחד דאג למילוי צרכיהם הדתיים והחומריים של המתיישבים החקלאיים במירון, וכשניסו הרשויות העותומניות - לאחר פטירתו של יעקב חי עבו - להשתלט על אדמות הכפר ולגרש את מתיישביו - נחלצו הקונסול יצחק מרדכי ואלמנת אחיו, אסתר מלכה, לעזרה והבהירו שאדמות מירון הנם רכושה ונחלתה של משפחת עבו הנהנית מחסינות דיפלומטית של צרפת - והשלטונות נרתעו ומזימתם לא יצאה אל הפועל.
הוא היה יהודי גאה ושומר מצוות ונלחם בקנאות נגד המיסיונרים הקתולים, שהשקיעו מאמצים רבים לצוד כאן נפשות. הוא סייע לשקם את בית הכנסת ע"ש יוסף בנאה (הצדיק הלבן) העומד על תלו עד עצם היום הזה והרבה לנדב כספים לצורכי הקהילה בצפת.
אחת מתרומותיו החשובות הייתה ספר תורה עטור כסף וזהב לתהלוכה המסורתית בערב ל"ג בעומר מבית עבו לקבר הרשב"י במירון. ספר תורה זה, ששמו חרוט עליו באותיות כסף, נישא עד היום בטקס החגיגי מבית עבו למירון .
הוא התאלמן פעמיים: שרה, אשתו הראשונה, מתה זמן קצר לאחר שילדה לו את בתו, מזל; מאשתו השנייה, נחמה, נולדו לו שתי בנות ובן: חנה, שמחה ומאיר. כעבור שלוש שנים מלידתו של מאיר - היא נפטרה. מאשתו השלישית, מסעודה, נולד בן זקוניו, וייקרא שמו על שם דודו, יעקב חי.
כעבור שנתיים נפטר יצחק מרדכי שבע שנים ומעש, והוא בן 79 שנה.


בנו של הרב יצחק מרדכי עבו - הנקרא על שם דודו - יעקב חי עבו - אוחז בספר התורה שתרם אביו.

בנו, יעקב חי, נולד ב- 1913 והתייתם מאביו בגיל שנתיים. שירת במלחמת העולם השנייה בצבא הצרפתי ונפל בשבי הגרמני. בתום המלחמה שימש כראש הקהילה היהודית בקורסיקה, מקום שנשא לאשה את קליר, שילדה לו שתי בנות - אלין ולאה - ובן, יצחק מרדכי (ע"ש אביו).
מדי שנה הוא נוהג להגיע להילולה בבית עבו בערב ל"ג בעומר ולהשתתף בתהלוכת ספר התורה למירון כמסורת אבותיו.

    יעקב חי עבו, בנו של הרב הקונסול יצחק עבו, מברך שהחיינו תשסד 2004
©כל הזכויות שמורות,All rights reserved.