ההגדה לבית עבו - Lag B’Omer and the Abbo Family Tradition of Safed         
ההילולה מאז ועד עתה טקס פתיחת ארון הקודש בחצר בית עבו
פתיחת החגיגות בבית עבו בצפת
והעיר צפת צהלה ושמחה - התהלוכה בסמטאות העיר
 
         
אורחים ונציגי ציבור טקס פתיחת ארון הקודש בחצר בית עבו
שמחת ל"ג בעומר בבית עבו בצפת
והעיר צפת צהלה ושמחה - תהלוכת ספר התורה
 
         
משפחת עבו לדורותיה שמחת ל"ג בעומר בבית עבו בצפת
והעיר צפת צהלה ושמחה - תהלוכת ספר התורה
 
         
שמחת ל"ג בעומר בבית עבו בצפת
והעיר צפת צהלה ושמחה - תהלוכת ספר התורה
טקס הוצאת ספר התורה מבית עבו בצפת תשס"ט
 
         
טקס הוצאת ספר התורה העתיק מבית עבו בצפת למירון תש"ע טקס הוצאת ספר התורה העתיק מבית עבו בצפת למירון תשע"א
 
         
טקס הוצאת ספר התורה העתיק מבית עבו בצפת למירון תשע"ב טקס הוצאת ספר התורה העתיק מבית עבו בצפת למירון תשע"ג
 
         
טקס הוצאת ספר התורה העתיק מבית עבו בצפת למירון תשע"ד טקס הוצאת ספר התורה העתיק מבית עבו בצפת למירון תשע"ה
 ©כל הזכויות שמורות,All rights reserved.