אסתר (בתו של מאיר עבו) ובעלה ובן ציון חברוני, 1984