New Search

If you are not happy with the results below please do another search

152 search results for: עבו

52

פתיחת חגיגות ל”ג בעומר בבית עבו בצפת – 2006 תשס”ו

פתיחת חגיגות ל”ג בעומר בבית עבו בצפת – 2006 תשס”ו להגדלה, לחץ על התמונה המוקטנת חגיגות ל”ג בעומר תשס”ו בצפת ובמירון נפתחו ברוב עם והדר ביום שני, י”ז באייר תשס”ו,  15 במאי 2006, בשעה 13.00 בצהריים בטקס המסורתי של תהלוכת ספר התורה העתיק מבית עבו בצפת לבית הכנסת של הרשב”י במירון בנוכחות רבנים, ראשי ערים ומועצות […]

54

שגריר צרפת בישראל ז’אן מישל קזה בטקס פתיחת חגיגות ל”ג בעומר בבית עבו בצפת תשס”ז

שגריר צרפת בישראל ז’אן מישל קזה    בטקס פתיחת חגיגות ל”ג בעומר בבית עבו בצפת תשס”ז אפעל ככל שאוכל להעמקת יחסי הידידות בין ישראל לצרפת “אני שמח ונרגש להיות עמכם כאן בצפת, בחצר עבו, בפתיחת חגיגות ל”ג בעומר. נעניתי ברצון להזמנה של משפחת עבו להשתתף בתהלוכת ספר התורה היוצאת מבית זה, ששימש בשנים עברו כמעונם של […]

55

תשס”ט 2009 בבית עבו בצפת

תשס”ט 2009 בבית עבו בצפת יוסף בן רפאל עבו, ממשיכה של המסורת בדור החמישי, פותח את חגיגות ל”ג בעומר תשס”ט בפעם ה- 46 מימינו: פרופ’ יעקב נאמן שר המשפטים, הרב יעקב מרגי שר הדתות, מר אילן שוחט ראש העיר צפת בתחילת דבריו, שלא כמקובל, פותח יוסף בהודעה דרמטית בדבר ניסיונות זדון לפגוע בשלמותו של בית עבו ההיסטורי: […]

56

טקס פתיחת חגיגות ל”ג בעומר תש”ע 2010 בבית עבו בצפת

טקס פתיחת חגיגות ל”ג בעומר תש”ע 2010 בבית עבו בצפת יוסף עבו עברון ממשיכה של המסורת בדור החמישי, פותח את חגיגות ל”ג בעומר תש”ע -(2010) בצפת ובמירון בטקס המסורתי של הובלת ספר התורה העתיק מבית עבו לבית הכנסת של הרשב”י במירון בפעם ה-177 למסורת בקריאת מגילת תולדות המסורת לדורותיה. מימינו: מר אילן שוחט ראש העיר צפת, […]

57

טקס פתיחת חגיגות ל”ג בעומר תשע”א 2011 בבית עבו בצפת

טקס פתיחת חגיגות ל”ג בעומר תשע”א 2011 בבית עבו בצפת יוסף עבו עברון ממשיכה של המסורת בדור החמישי, פותח את חגיגות ל”ג בעומר תשע”א -(2011) בצפת ובמירון בטקס המסורתי של הובלת ספר התורה העתיק מבית עבו לבית הכנסת של הרשב”י במירון בפעם ה-178 למסורת בקריאת מגילת תולדות המסורת לדורותיה. מימינו:שר המשפטים, הפרופ’ יעקב נאמן, מר אילן […]

58

טקס פתיחת חגיגות ל”ג בעומר תשע”ב 2012 בבית עבו בצפת

טקס פתיחת חגיגות ל”ג בעומר תשע”ב 2012 בבית עבו בצפת חגיגות ל”ג בעומר תשע”ב בצפת ובמירון נפתחו בפעם ה-179בטקס המסורתי של הובלת ספר התורה העתיק מבית עבו לבית הכנסת של הרשב”י במירון. ממשיכה של המסורת בדור החמישי, יוסף עבו עברון, קרא בקול נרגש את תולדות המסורת לדורותיה והודה לקהל המוזמנים הרב שמילא את חצר בית […]

59

טקס פתיחת חגיגות ל”ג בעומר תשע”ג 2013 בבית עבו בצפת

טקס פתיחת חגיגות ל”ג בעומר תשע”ג 2013 בבית עבו בצפת חגיגות ל”ג בעומר נפתחו אתמול (שישי) בתהלוכה המסורתית של ספר התורה העתיק מבית עבו בצפת אל קבר הרשב”י במירון – זאת השנה ה-180 למסורת. הטקס נערך ברוב עם, בנוכחות רבנים, חברי כנסת, ראשי ערים ומועצות דתיות, משלחות מהיישובים בגליל, מהגולן, מאריאל שבשומרון, שר המשפטים לשעבר, […]