ההעפלה של הפלמח

בימי הבריטיים הייתה תחנת הביקורת והמכס של גבול הצפון מוצבת בהצטלבות הדרכים ראש פינה-צפת-טבריה. סיפרה על כך לורה עבו, רעייתו של רפאל: “בלילה, שבו אמורים היו להעביר את העולים, נהג בעלי לארגן אוטובוס של צעירות וצעירים מצפת,

רפאל עבו ורעייתו השנייה לורה

שיצאו כביכול לבלות בנשף, שנערך ביסוד המעלה, או במטולה. הם היו עוברים בהמולה רבה את נקודת המכס בראש פינה, ורפאל, שהיה מוכר היטב לשוטרים, היה מברכם לשלום ומזמינם להצטרף למסיבה הגדולה…ואכן, באותו לילה היה נערך נשף רועש ביסוד המעלה, ובשעה מאוחרת היו המסובים חוזרים עייפים ו’שתויים’ מ’ליל הוללות’. בהגיע האוטובוס לתחנת המכס בדרכו לצפת, היה בעלי מנופף בידו לשוטרים, ואלה היו מחזירים שלום ומסמנים לנהג להמשיך בנסיעה, בלי לטרוח ולבדוק את תכולתו, שהתחלפה לעולים חדשים במקומם של הצפתים הוותיקים…