שמחת ל”ג בעומר בבית עבו בצפת שנת 2008 תשס”ח

10

תמונות