חתימת הרב יצחק עבו, 1903

תביעת בעלות על קרקע בסג'רה, האדון יצחק עבו 1903

תביעת בעלות על קרקע בסג’רה, האדון יצחק עבו 1903

L’ambassadeur de France mr. Alain Pierret en accordant L’ordre national du Mérite à mr.Joseph  Abbo le 16 mai 1987

והעיר צפת צהלה ושמחה – תמונות מתהלוכת ספר התורה בשירה ובמחולות חוצות צפת 2007 תשס”ז

נחמן עבו בן משה

רחל עבו לבית גלדסטון