המשלחת מאריאל

מזה עשרות שנים, החל מ- 1988, מלווה משלחת מאריאל שבשומרון את חגיגות ל”ג בעומר בבית עבו בצפת ואת התהלוכה המסורתית של ספר התורה העתיק בדרכו לבית הכנסת של הרשב”י במירון. יוזם הרעיון היה ראש העיר של אריאל וחבר הכנסת לשעבר, מר נחמן רון, שליווה בפועל את המשלחת מתחילת הופעתה בבית עבו והרים על נס את הסולידריות של בירת הגליל העתיקה, צפת, עם בירת השומרון הצעירה, אריאל.

המשלחת מאריאל, 1988

המשלחת מאריאל, 1988

את ארגון המשלחת מאריאל נוטלים על עצמם מדי שנה בשנה ראש המועצה הדתית של אריאל, עמוס צוריאל, ועוזרתו המסורה, יוספינה לוי, המשקיעים את מיטב המאמצים להצלחת המשימה הברוכה, שקיבלו על עצמם ברצון ובאהבה.
כולם יעמדו על הברכה.