הרב הקונסול יעקב חי עבו

01 משפחת עבו לדורותיה

שירים וריקודים בחצר בית עבו, הקלרינטן ישראל זוהר 1989

02 ההילולה בבית עבו מאז ועד עתה

קונסול צרפת בחיפה ורעייתו מימינו. יעקב חי עבו ויהודית, רעייתו של יוסף עבו-עברון

03 אורחים ונציגי ציבור בבית עבו

הוצאת ספר התורה מחצר בית עבו בצפת 2014 תשע”ד

2004 יוסף עבו עברון עם ספר התורה של משפחת עבו

חגיגות הוצאת ספר התורה מבית עבו בצפת למירון 2004 תשס”ד

משפחת עבו לדורותיה, תמונה משפחתית 2019 - כמעט כולם נכנסו, בפעם הבאה נקווה לעדשה טלסקופית

חגיגות הוצאת ספר התורה מחצר בית משפחת עבו בצפת 2019 תשע”ט

יוסף עבו עברון נוצר המסורת בדור החמישי 2006

חגיגות הוצאת ספר התורה מחצר בית עבו 2006 תשס”ו

חגיגות הוצאת ספר התורה מחצר בית עבו בצפת 2007 תשס”ז

חגיגות הוצאת ספר התורה מחצר בית עבו בצפת 2008 תשס”ח

חגיגות הוצאת ספר התורה מחצר בית עבו בצפת 2011 תשע”א

חגיגות הוצאת ספר התורה מחצר בית עבו בצפת 2012 תשע”ב

חגיגות הוצאת ספר התורה מחצר בית עבו בצפת 2013 תשע”ג

חגיגות הוצאת ספר התורה מחצר בית עבו בצפת 2015 תשע”ה

חגיגות הוצאת ספר התורה מחצר בית עבו בצפת 2016 תשע”ו

חגיגות הוצאת ספר התורה מחצר בית עבו בצפת 2017 תשע”ז

חגיגות הוצאת ספר התורה מחצר בית עבו בצפת 2018 תשע”ח

חגיגות הוצאת ספר התורה מחצר בית עבו בצפת 2020 תש”ף – שנת הקורונה

חגיגות הוצאת ספר התורה מחצר בית עבו בצפת למירון 2005 תשס”ה

חגיגות הוצאת ספר התורה מחצר בית עבו בצפת למירון 2009 תשס”ט

חגיגות הוצאת ספר התורה מחצר בית עבו בצפת למירון 2010 תש”ע