והעיר צפת צהלה ושמחה – תהלוכת ספר התורה במחולות בחוצות צפת שנת 2007 תשס”ז

10

תמונות