חיים פינקלשטיין

יליד צפת, דור רביעי, נשוי לעצמונה (בתם של לורה ורפאל עבו – מוביל המסורת בדור הרביעי).
מזה עשרות שנים מנדב במסירות ובהתמדה את הרכב המשפחתי המתלווה להובלת ספר התורה
מצפת למירון, בתום התהלוכה היוצאת מבית עבו בצפת.
כה לחי!

חיים פינקלשטיין ובנו רפי, משני צדי הרכב המשפחתי המתלווה להובלת ספר התורה למירון

חיים פינקלשטיין ובנו רפי, משני צדי הרכב המשפחתי המתלווה להובלת ספר התורה למירון