מישל סבן

עובד עיריית צפת המסור. מדי ערב ל”ג בעומר, מזה עשרים שנה, מסייע באהבה ובאדיקות בהכנות לתהלוכה המסורתית, בקישוט הבית, הרחוב וארון הקודשו ובהובלת ספר התורה מבית הכנסת “הצדיק הלבן” לבית עבו.
כה לחי