נחמן עבו בן משה

נחמן עבו, בן משה (נינו של אברהם בן שמואל עבו), נקרא על שמו של סבו, נחמן, בנו של אברהם.
נוטל חלק פעיל בארגון חגיגות ל”ג בעומר בבית עבו ומסייע להצלחתן, ככל אשר יידרש.
בין היתר, דואג במסירות לשלמותו ולתקינותו של המבנה ההיסטורי בכל ימות השנה.
כה לחי!