סיפורו של הרב-הסוחר שמואל עבו
האדם שנהנה מכל העולמות

אהבת ארץ ישראל ויישובה בטרם ציונות על רקע תמורות העת החדשה בקהילות המגרב ובארץ ישראל

נכתב על ידי רוני לרנר כעבודת גמר לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה.
ספטמבר 2007