צפת בתקופת המנדט

היבטים חברתיים ופוליטיים

חיבור לקבלת דוקטורט מאת מוסטפא עבאסי
החוג להיסטוריה של המזה”ת
אוניברסיטת חיפה, 1999