שמחת ל”ג בעומר בבית עבו בצפת שנת 2007 תשס”ז

10

תמונות