תהלוכת ספר התורה העתיק מבית עבו לצפת תשע”ה 2015, נמשכת זו השנה ה-182

חגיגות הוצאת ספר התורה מבית עבו בצפת למירון 2015, תשע”ה

חגיגות הוצאת ספר התורה מבית עבו בצפת למירון 2014, תשע”ד

ההילולה בבית עבו בצפת, שנת 2013, תשע”ג

ההילולה בבית עבו בצפת, שנת 2012, תשע”ב

ההילולה בבית עבו בצפת, שנת 2011, תשע”א

ההילולה בבית עבו בצפת, שנת 2010, תש”ע

                                                            ההילולה בבית עבו בצפת, שנת 2009, תשס”ט

ההילולה בבית עבו בצפת, שנת 2008 תשס”ח

תמונות מחגיגות ל”ג בעומר 2008 תשס”ח:

 שמחת ל”ג בעומר בבית עבו בצפת
והעיר צפת צהלה ושמחה – תהלוכת ספר התורה במחולות בחוצות צפת

ההילולה בבית עבו בצפת, שנת 2007 תשס”ז

תמונות מחגיגות ל”ג בעומר2007 תשס”ז:

שמחת ל”ג בעומר בבית עבו בצפת
והעיר צפת צהלה ושמחה – תהלוכת ספר התורה במחולות בחוצות צפת

ההילולה בבית עבו בצפת, שנת 2006 תשס”ו

תמונות מחגיגות ל”ג בעומר 2006 תשס”ו:

 טקס פתיחת ארון הקודש בחצר בית עבו

 שמחת ל”ג בעומר בבית עבו בצפת
 והעיר צפת צהלה ושמחה – תהלוכת ספר התורה במחולות בחוצות צפת

ההילולה בבית עבו בצפת, שנת 2005 תשס”ה

תמונות מחגיגות ל”ג בעומר 2005 תשס”ה:

טקס פתיחת ארון הקודש בחצר בית עבו

פתיחת החגיגות בבית עבו בצפת

והעיר צפת צהלה ושמחה – התהלוכה בסמטאות העיר

ההילולה בבית עבו בצפת, שנת 2004 תשס”ד