מוזמנים ומוזמנות לתהלוכת הוצאת ספר התורה השנה ה – 191!!