הזמנה לאירועי ל”ג בעומר – התהלוכה השנתית היוצאת מבית עבו למירון – 188 שנים למסורת