מאיר המאירי
יו”ר עמותת ותיקי צפת

מדי שנה, בערב ל”ג בעומר, מכנס מאיר את חברי העמותה של ותיקי צפת ורותם אותם לסייע להצלחת ההילולה של חגיגות ל”ג בעומר בבית עבו בצפת ולתהלוכת ספר התורה המסורתית בחוצות העיר. הוא רואה בכך משימה קדושה להאדרת שמו של התנא הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, והוא עצמו צועד עם התהלוכה לכל אורך דרכה ומעודד את חבריו להרבות שמחה וללוות את ספר התורה בשירה ובמחולות עד לקבר הרשב”י במירון. מאיר יליד צפת (1931); דור חמישי למשפחת המאירי (מזרחי). נכה צה”ל, (נפצע בתש”ח בהגנה על צפת בתקופת המצור). בד בבד עם המשך דרכם של אבותיו בפיתוח מוצרי חלב וגבינה (מחלבת המאירי), לא זנח את התחום הציבורי, כשמטרתו, החזרת עטרתה של צפת ליושנה.
במסגרת פעילותו הברוכה סייע, בין היתר, לשיקום ותיקי צפת באזור “רימונים” ואכסן עשרות ילדים חסרי בית בבתים מוגנים, באמצעות ה”אגודה לקידום ילדים”, שהקים ועמד בראשה.
שני נושאים עומדים בראש סדר פעילויותיו:
• שימור אתרי הלחימה בצפת בקרבות תש”ח;
• טיפוח מורשת ל”ג בעומר המסורתית של משפחת עבו.
כה לחי.

משפחת עבו נפרדת ממאיר המאירי