לזכרו של פרופסור יעקב נאמן ז”ל

מאת יהודית עבו עברון

השר יעקב נאמן בחגיגות הוצאת ספר התורה מבית עבו בצפת למירון

פרופסור יעקב נאמן, כשמו כן הוא –
היה נאמן לבית עבו שנה אחר שנה
הוא אימץ אל לבו את טקס הובלת ספר התורה העתיק מבית עבו,
כל ערב ל”ג בעומר, במסירות ובנאמנות לחג הדתי הלאומי של בני צפת

כולנו זוכרים את ריקודיו לכבוד ספר התורה, יחד עם כל ותיקי צפת ואוהבי מסורת בית עבו
נזכור את אהבת הבריות שלו, את צניעותו הרבה ואת פשטות הליכותיו
כאיש שכיהן פעמיים כשר בישראל, מעולם לא גבה לבו
התנהגותו החברתית החמה ומלאת הרגש כלפי בני צפת, היתה למופת לכל ידידיו ומוקירי זכרו, שזכו להכירו.
עם מותו, ירד עלינו אבל כבד.
יהי זכרו ברוך!
זכר צדיק לברכה