אורחים ונציגי ציבור

שרים, חברי כנסת, רבנים, דיפלומטים ואנשי ציבור המשתתפים מדי שנה בטקס המסורתי

180

תמונות