פרופ’ רות קרק: קרקעות ותוכניות לעיבודן בימי ביקורו השני של מונטיפיורי בארץ ישראל בשנת 1839
פורסם בקתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גיליון 33, אוקטובר 1984

נחום מזרחי , שמואל עבו ואברהם שושנה מצפת הציעו למונטיפיורי , בשתי אגרות, שייפגש
עם מחמד עלי, ‘. . . ואם ירצה לתת לנו קרקעות נעבוד את אדמה ונתן מס קצוב כל מקום
כקצבתו . . .’ , ככל הגויים . ובמקום אחר ביקשו ליחן להם ‘השני כפרים . . . עאלמה וקאדאס
]בגליל העליון[ . . .’ .6

למאמר המלא
במאי 1839 הגיע סר משה חיים מונטיפיורי לביקורו השני בארץ ישראל. הפעם הקדיש את תשומת הלב לשיפור מצבם של היהודים. הוא שמע מהם כי “עבודת האדמה היא הפתרון היחידי למצבם”. הוא הגיע לארץ דרך נמל ביירות, עבר בצפת ובטבריה ונתן לכל אחד מהתושבים מענק כספי. הוא עלה להר מירון מלווה ביהודי צפת. ביקר בחברון; בירושלים נאלץ לחנות בהר הזיתים בשל המגפות שפרצו בעיר. בלווית מזכירו, ד”ר אליעזר הלוי, קרא פרקי תהילים בקבר דוד. הפעם החליט לקדם בנייה של מפעלי הרפואה, ולשם כך שלח רופא מגרמניה, ד”ר שמעון פרנקל, וארגן חלוקת תרופות בחינם. כן החל ליזום הקמת בתי מלאכה ומפעלי חקלאות.