צרפת בגליל המאה ה-19 על פי התכתובת הקונסולרית של משפחת עבו, דר שרביט, קתדרה 108