Posts

לג שמח לג עצוב :(:

5 שעות. 5 שעות הפרידו בין שמחת ספר התורה בבית עבו בצפת – לבין אסון ההילולה במירון.הקבועים -שמגיעים מדי שנה לטקס בחצר עבו, המנוהל בשנים האחרונות ע”י עו”ד רפאל עבו, דור שישי למסורת בת 188 שנה – נוהגים לומר-“מי שלא ראה את שמחת התורה בבית עבו בערב לג בעומר, לא ראה שמחה מימיו…”. והשנה, אמרו, השמחה הייתה יותר גדולה משנים קודמות, בסימן היציאה מהקורונה,