שמחת ל”ג בעומר בבית עבו בצפת שנת 2006 תשס”ו

11

תמונות