טקס פתיחת ארון הקודש בחצר בית עבו, 2006 תשס”ו

10

תמונות