יום שחרור צפת – חוברת מרוכזת למענכם! נקודות מפתח בעיר העתיקה