Posts

פתיחת חגיגות ל”ג בעומר בישראל בבית עבו בצפת 190 שנים לתהלוכת ספר התורה העתיק מבית עבו בצפת למירון

מוזמנים ומוזמנות לתהלוכת הוצאת ספר התורה השנה ה – 190!!

מוזמנים ומוזמנות לטקס הוצאת ספר התורה זו השנה ה – 190 בבית עבו, ברובע הספרדי הטקס ייערך ביום שני י”ז אייר 8.5.23 בשעה 12:15 בצהריים

הזמנה לאירועי ל”ג בעומר – התהלוכה השנתית היוצאת מבית עבו למירון – 189 שנים למסורת

הזמנה לאירועי ל”ג בעומר – התהלוכה השנתית היוצאת מבית עבו למירון – 189 שנים למסורת

הזמנה לאירועי ל”ג בעומר – התהלוכה השנתית היוצאת מבית עבו למירון – 188 שנים למסורת

187 שנים למסורת תהלוכת ספר התורה מבית עבו בצפת למירון – ימי קורונה תש”ף 2020