צרפת בגליל המאה ה-19 על פי התכתובת הקונסולרית של משפחת עבו, ד”ר שרביט, קתדרה 108

צפת בתקופת המנדט – היבטים חברתיים ופוליטיים, חיבור לקבלת דוקטורט מוסטפא עבאסי