“נודה לך לעולם לדור ודור נספר תהילתך” (תהלים עט, יג)

לאורך כל השנים מלווים את תהלוכת ספר התורה במסירות ובקנאות, אנשים רבים,
מקרב בני המשפחה ומכל שדרות העם – איש איש וחלקו במסורת, איש איש ותרומתו הצנועה,
וכולם יחדיו – גברים, נשים וטף – הם שמבטיחים את המשך קיומה של מסורת נפלאה זו במרוצת הדורות.
יבואו כולם על הברכה.
פינה זו מוקדשת להם.